Nettsiden er for øyeblikket nede for nødvendig vedlikehold, men regner med å være tilbake i løpet av kort tid. Vennligst prøv igjen senere.

Registrer deg for å kunne sende SMS
til nødnumrene 110, 112 og 113:

Legg inn ditt mobilnummer for å registrere deg, oppdatere eller slette din registrering: 

Trenger du øyeblikkelig hjelp , få hjelp til å ringe 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer), eller benytt 1412 for nødsamtaler via teksttelefon.

 Spørsmål og svar om Nød-SMS

Q: Hvorfor må jeg registrere meg?

A: Nød-SMS er kun tilgjengelig for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet. For å unngå misbruk må alle som skal benytte tjenesten være registrert. Når du registrer deg bekrefter du at oppfyller brukervilkårene.

Q: Hvor mange mobilnummer kan jeg registrere?

A: Du kan ha flere mobilnummer registrert på ditt navn, men kan kun registrere ett mobilnummer av gangen. Det betyr at dersom du har flere mobilnummer, må disse registreres hver for seg. 

Q: Kan jeg bruke utenlandsk telefon/SIM-kort?

A: Nei, kun brukere med norske mobilnummer/SIM-kort kan registrere seg og ta i bruk Nød-SMS.

Q: Jeg har fått nytt mobilnummer, hva gjør jeg?

A: For å endre opplysningene dine må du taste inn mobilnummeret du forhåndsregistrerte deg med og slette/endre registreringen. Deretter må du registrere deg på nytt med ditt nye mobilnummer. Det gamle nummeret ditt blir slettet fra databasen for bruk av Nød-SMS og det nye legges til.

Q: Hvordan vet jeg at meldingen har kommet frem?

A: Når du har sendt en melding til et av nødnumrene vil du motta en bekreftelse på at meldingen din er mottatt slik at det ikke skal være tvil om at den blir håndtert.

Mobiloperatører kan ikke alltid garantere full funksjonalitet for SMS. Pass på at du har et gyldig SIM-kort når du benytter Nød-SMS og at telefoninnstillingene ikke blokkerer utgående SMS. I tillegg er det slik at dersom du befinner du deg i et område der mobiloperatøren din ikke har dekning, vil meldingen din kunne forsinkes, eller ikke nå frem til nødmeldesentralen.

Q: Hva skjer om jeg sender en SMS til nødnumrene uten å være registrert?

Dersom nummeret ditt ikke er registrert, kommer ikke meldingen din frem til nødmeldesentralene. Du mottar en SMS med beskjed om at mobilnummeret ikke er registrert og at du må kontakte nødmeldesentralene på en annen måte.  

Q: Kan operatøren på nødmeldingssentralen se hvor jeg er?

A: Nødmeldesentralene får informasjon om din posisjon ved mottak av Nød-SMS. Hvor nøyaktig posisjoneringen vil være, kan variere.

Q: Hvorfor er tjenesten kun tilgjengelig for døve, hørselshemmede og talehemmede?

A: Tjenesten begrenses til å være for de som er døve, hørselshemmede eller talehemmede fordi de normalt har størst behov for en slik tjeneste, og fordi brukermassen må være begrenset for ikke å overbelaste systemet under piloten.

Q: Hvordan sletter jeg meg som bruker?
A: For å avregistrere deg legger du inn ditt mobilnummer der du starter en ny registrering på forsiden av www.nodsms.no. Dersom mobilnummeret er registrert får du valget mellom å oppdatere eller slette registreringen. Hvis du sletter din registrering og senere ønsker å ta i bruk Nød-SMS igjen må du registrere ditt mobilnummer på nytt.