Nettsiden er for øyeblikket nede for nødvendig vedlikehold, men regner med å være tilbake i løpet av kort tid. Vennligst prøv igjen senere.

Registrer deg for å kunne sende SMS
til nødnumrene 110, 112 og 113:

Legg inn ditt mobilnummer for å registrere deg, oppdatere eller slette din registrering: 

Trenger du øyeblikkelig hjelp , få hjelp til å ringe 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer), eller benytt 1412 for nødsamtaler via teksttelefon.

 Slik fungerer Nød-SMS

I en nødsituasjon kan du som har registrert mobilnummeret ditt sende SMS til nødnummer 110, 112 eller 113. For å spare tid bør meldingen inneholde informasjon om:

  • HVOR du er.
  • HVA det gjelder. 
  • HVEM og hvor mange personer er i nød.

På nødmeldesentralen kommer SMSen din inn i samme system som taleanropene, og operatøren sender deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Deretter får du oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok informasjon til å vurdere situasjonen og sende riktig hjelp til rett plass. 

Forutsetninger for å kunne varsle via SMSThinkstockPhotos WEB sirkel

I tillegg til å være forhåndsregistrert må du ha et gyldig norsk SIM-kort i mobilen din for å kunne sende SMS til nødnumrene. Dersom SIM-kortet ditt er sperret eller låst, eller du ikke har penger på kontantkortet, vil ikke nødmeldesentralene motta meldingen din. Mobiltelefonen må heller ikke stå i flymodus eller være innstilt til å blokkere utgående SMSer.

 nod sms brosjyre
 Last ned brosjyre

Mobiloperatøren din må også ha dekning i det området du befinner deg i når du sender meldingen. I likhet med annen SMS-trafikk kan SMS til nødmeldesentralene forsinkes eller ikke nå frem på grunn av dårlig dekning. Det er derfor viktig å følge med på at du får bekreftelse på at meldingen din er mottatt av nødmeldesentralen.

Tips! Dersom du har mulighet, kan det være lurt å lagre en SMS på mobiltelefonen med nøkkelinformasjon som raskt kan tilpasses den aktuelle situasjonen. Nødmeldesentralene benytter ofte fødsels- og personnummer på den eller de som er involvert for å kunne gjøre raskere vurderinger knyttet til hendelsen. Har du mulighet til å oversende dette så kan det spare tid og føre til at hjelpen kommer raskere frem.

Tilbake til forsiden