Nettsiden er for øyeblikket nede for nødvendig vedlikehold, men regner med å være tilbake i løpet av kort tid. Vennligst prøv igjen senere.

Registrer deg for å kunne sende SMS
til nødnumrene 110, 112 og 113:

Legg inn ditt mobilnummer for å registrere deg, oppdatere eller slette din registrering: 

Trenger du øyeblikkelig hjelp , få hjelp til å ringe 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer), eller benytt 1412 for nødsamtaler via teksttelefon.

 Registrering

Registreringen er kun tilgjengelig for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet. 

Ha mobiltelefonen din tilgjengelig når du registrer deg.

  1. Les brukervilkårene og forutsetninger for bruk av Nød-SMS.
  2. Fyll ut og send inn det digitale registreringsskjemaet.
  3. Bekreft registreringen din ved å svare JA på SMSen du får tilsendt innen 30 minutter.

Når du har fullført registreringen vil du motta en ny SMS med bekreftelse på at tjenesten er klar til bruk.

Du kan registrere flere mobilnummer på samme navn, men kun ett av gangen. Det betyr at dersom du har flere mobilnummer, må disse registreres hver for seg. 

Informasjonen du oppgir i registreringen vil ikke være tilgjengelig for operatøren på nødmeldesentralen. Det er derfor viktig at du oppgir informasjon om hvor, hva og hvem i den første meldingen du sender.

Tilbake til forsiden