Nettsiden er for øyeblikket nede for nødvendig vedlikehold, men regner med å være tilbake i løpet av kort tid. Vennligst prøv igjen senere.

Registrer deg for å kunne sende SMS
til nødnumrene 110, 112 og 113:

Legg inn ditt mobilnummer for å registrere deg, oppdatere eller slette din registrering: 

Trenger du øyeblikkelig hjelp , få hjelp til å ringe 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer), eller benytt 1412 for nødsamtaler via teksttelefon.

 Hva er Nød-SMS?

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via SMS. For å kunne sende SMS til nødnumrene må mobilnummeret ditt være registrert.

I en nødsituasjon er den raskeste måten å få hjelp på fortsatt å ringe taleanrop til 110, 112 eller 113. Nød-SMS er en tjeneste for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet i situasjoner der dette ikke er mulig.