Nettsiden er for øyeblikket nede for nødvendig vedlikehold, men regner med å være tilbake i løpet av kort tid. Vennligst prøv igjen senere.

Registrer deg for å kunne sende SMS
til nødnumrene 110, 112 og 113:

Legg inn ditt mobilnummer for å registrere deg, oppdatere eller slette din registrering: 

Trenger du øyeblikkelig hjelp , få hjelp til å ringe 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer), eller benytt 1412 for nødsamtaler via teksttelefon.

 Vilkår for bruk av Nød-SMS

  • Det er bare døve, hørselshemmede og talehemmede som kan registrere seg for å benytte Nød-SMS.
  • Det er kun tillatt å sende Nød-SMS i en nødsituasjon hvor det er behov for akutt hjelp fra nødetatene.
  • DSB forbeholder seg retten til å endre vilkårene. Brukerne vil i slike tilfeller bli informert om endringene.

 

Misbruk av tjenesten kan i verste fall føre til at personer i reell nød ikke får hjelp. Dersom du sender Nød-SMS uten at du har grunn til å tro at det foreligger en nødsituasjon, kan du etter omstendighetene straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder, jf. straffeloven § 187.
Misbruk av tjenesten vil kunne medføre utestengelse fra tjenesten i 48 timer før bruker gis anledning til å registrere seg på nytt. Forholdet kan bli politianmeldt. Dersom bruker av tjenesten forsetter misbruket etter karantenetiden, vil vedkommende bli permanent utestengt.

Forutsetninger for å kunne varsle via SMS

Nød-SMS virker bare dersom du:

  • er registrert bruker av tjenesten
  • har mobiltelefon med norsk SIM-kort
  • har penger igjen på eventuelt kontantkort
  • har dekning i mobilnettet
  • ikke har sperret mobiltelefonen din for utgående meldinger
  • ikke har satt mobiltelefonen i flymodus
  • ikke bruker ikoner/‘smilefjes’ (også kalt EMOJIS)

Dersom du har tvilling SIM-kort aktivert i ulike enheter, så kan du risikere at svarmeldingene fra nødetatene kommer til en annen enhet enn den du sender meldingen din fra.

Lange SMS tar både tid å skrive, og det kan gjøre at den endres til MMS som tjenesten normalt ikke støtter. Unngå derfor at SMS-meldingen du sender blir for lang, Meldingen konverteres til MMS vanligvis mellom 760-1520 tegn, avhengig av telefonens innstillinger.

Dersom du ikke er registrert som bruker av Nød-SMS og sender en melding til ett av nødnumrene vil du få beskjed om at meldingen din ikke kommer frem og at du må kontakte nødmeldesentralen på en annen måte. Tjenesten kan imidlertid ikke garantere at du vil få feilmelding dersom meldingen av annen grunn ikke kommer frem til nødmeldesentralene.

Tilbake til forsiden